avtuqraf

<yun.>
1. Bir müəllifin özü tərəfindən yazılmış əlyazması. Görkəmli şəxsiyyətlərin avtoqrafı mötəbər sənəd kimi saxlanılır.
2. Bir şəxsin öz xətti ilə imzası, xatirə qeydi. Avtoqraf vermək.
3. tex. Surətçıxaran cihaz növü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.